6 Mart 2017 Pazartesi

Su Arıtma Nedir?


Su arıtma nedir?


Su arıtma veya filtreleme sistemleri, son zamanlarda kullanılmakta olan ABD patentli son teknolojidir. Kentin içinde içme suyumuzu ulaştıran kirli, paslı su taşıma sistemleri ile evimize kadar erişen suyun kullanılabilir faydalı duruma getirilme sürecidir.

Bu zamanlarda feza teknolojisi (NASA )ile geliştirilen ters ozmoz yani aksi Ozmoz cihazlar ile kapımıza kadar her çeşitli iyon ve kimyasalı arasında barındırma ihtimali olan şehir suyunu nano teknolojik membran kullanılarak tüketme suyu haline getirip ve içerisine zengin mineraller eklenip en yararlı tüketme suyu elde etme sistemidir..

Bu Su arıtma sistemi ters Ozmoz olarak tanımlanır. pis suyun kademeli olarak kesin bir basınç ile karbon ve membran sistemlerden geçirilmesi ile elde yapılır. ters Ozmoz, kademeli olarak sadece suyun geçebileceği öteki bütün iyon, molekül ve istenmeyen mineralin sudan ayrıştırılması ile belde suyunu bütün an yepyeni ,yanıbaşınızda hazır duruma getirme sürecidir.

Su arıtma nedir ve neden önemlidir


Su arıtma çevrede organik bir işlem şekilde işlerken dünya nüfusunun çoğalması, sanayileşme benzeri su membalarının çabuk kirlenmesine ve temiz su membalarının zamanla tükenmesine neden olmuştur. insanlık bu noktada suni ve ivedi sistemlerle suyun arındırılması yöntemlerini bulma yoluna gitmek zorunda kalmıştır. nice insan bu günlerde su arıtma kelimesini antipatik olarak karşılamaktadır. halbuki organik köken suları diye adlandırılmış olan sular dahi arıtılmış sudur. doğanın arıttığı su insanlığın teknolojide şuurlu bilinçsiz ivedi bir şekilde ilerleme göstermesiyle yetersiz kalmaktadır. Bugün oldukça çok yeraltı suyu yeryüzüne pis bir şekilde çıkmaktadır. Maalesef tabiatın arıtma kapasitesine zarar vermiş durumdayız. Burada insanlığın yapabileceği 2 husus var. Birincisi kirletmiş olduğumuz suları arındırma işlemi ile tabiatın kendi arıtabileceği seviyelerdeki kirlilik durumuna getirmek (atıksu arıtımı) ikincisi tabiatın çabuk arıtamadığı temiz su kaynaklarını da yine arıtma işlemi ile sağlığımızı bozmayacak seviyelere getirmek (su arıtma veya temiz su içim suyu arıtımı). Tabi hayat kaynağımız suyu ve çevremizi kirletebilecek başka unsurlar da (hava, sert atık, vs.) göz önünde bulundurulmalı ve doğanın arıtma kapasitesini bilerek ona aşamayacağı yük getirmemeliyiz.